Archive for januari, 2018

19
Jan

Een nieuwe uitdaging en ik heb er enorm veel zin in!

In een periode waarin ik heb kunnen genieten van het leven en mijn familie heb ik veel kunnen nadenken over hetgeen me motiveert, ben ik blij dat ik vanaf maandag 22 januari 2018 een actieve rol krijg als “OPEN BIM program manager” bij Graphisoft. De software van dit, van oorsprong, Hongaarse bedrijf behoort al jarenlang tot de best in class wanneer het gaat om de ondersteuning van de open standaarden in de BIM-wereld. Mijn eerdere ervaringen bij Kubus met ARCHICAD hebben ervoor gezorgd dat ik fan ben geworden, niet alleen van de software maar ook van de bedrijfscultuur bij Graphisoft. Het management bestaat onverkort uit getalenteerde, zeer loyale mensen met een drive en visie die je zelden meemaakt.

Hoewel het bedrijf de ondersteuning van open standaarden en adoptie van open BIM in de genen heeft is er een duidelijke behoefte om de activiteiten hieromtrent beter te organiseren en coördineren. In mijn nieuwe rol zal ik de wereldwijd opererende organisatie bedienen met advies, activiteiten en ondersteuning over OPEN BIM. Hierbij zal ik nadrukkelijk toezien hoe de soms nogal eenzijdige berichtgeving van andere aanbieders kan worden omgezet in kansen voor de markt. Uiteindelijk wordt de hele sector beter van een eenduidige, objectieve benadering van open standaarden.

In mijn nieuwe rol zal ik Graphisoft vertegenwoordigen in de buildingSMART-community en blijf actief als Co-leader van de AirportRoom van buildingSMART International waar ik telkens getrakteerd wordt op enthousiaste verhalen over succesvolle implementaties van open BIM.

Ik kijk enorm uit naar de mij geboden kans en hoop mijn netwerk verder van dienst te kunnen zijn door bestaande aan nieuwe contacten te linken. Mijn netwerk is jouw netwerk, hun kennis is onze kennis!

Share
19
Jan

A new challenge in the Open BIM world!

In a period in which I have been able to enjoy life and my family I have been able to think a lot about what motivates me. I am pleased that from Monday January 22, 2018 I will get an active role as “OPEN BIM program manager” at Graphisoft. The software of this, originally, Hungarian company has for years been among the best in class when it comes to supporting the open standards in the BIM world. My previous experiences at KUBUS with ARCHICAD have ensured that I became a fan, not only of the software but also of the company culture at Graphisoft. The management consists entirely of talented, very loyal people with a drive and vision that you seldom experience.

Although the company has the support of open standards and the adoption of open BIM in the genes, there is a clear need to better organize and coordinate the activities in this respect. In my new role I will serve the worldwide operating organization with advice, activities and support about OPEN BIM. I will explicitly monitor how the sometimes rather one-sided reporting from other providers can be converted into opportunities for the market. Ultimately, the entire sector will benefit from an unambiguous, objective approach to open standards.

In my new role I will represent Graphisoft in the buildingSMART community and stay active as Co-leader of the AirportRoom of buildingSMART International where I am always treated to enthusiastic stories about successful implementations of open BIM.

I am really looking forward to the opportunity offered to me and hope to be able to serve my network further by linking existing to new contacts. My network is your network, their knowledge is our knowledge!

Share